หนังสือพิมพ์ สปอร์ตพูล ประจำวันที่ 30/05/63

หนังสือพิมพ์ สปอร์ตพูล ประจำวันที่ 30/05/63