หนังสือพิมพ์ สปอร์ตพูล ประจำวันที่ 28/05/63

หนังสือพิมพ์ สปอร์ตพูล ประจำวันที่ 28/05/63