หนังสือพิมพ์ สปอร์ตพูล ประจำวันที่ 20/06/63

หนังสือพิมพ์ สปอร์ตพูล ประจำวันที่ 20/06/63