หนังสือพิมพ์ สปอร์ตพูล ประจำวันที่ 20/05/63

หนังสือพิมพ์ สปอร์ตพูล ประจำวันที่ 20/05/63