หนังสือพิมพ์ สปอร์ตพูล ประจำวันที่ 19/06/63

หนังสือพิมพ์ สปอร์ตพูล ประจำวันที่ 19/06/63