หนังสือพิมพ์ สปอร์ตพูล ประจำวันที่ 19/05/63

หนังสือพิมพ์ สปอร์ตพูล ประจำวันที่ 19/05/63