หนังสือพิมพ์ สปอร์ตพูล ประจำวันที่ 17/06/63

หนังสือพิมพ์ สปอร์ตพูล ประจำวันที่ 17/06/63