หนังสือพิมพ์ สปอร์ตพูล ประจำวันที่ 16/07/63

หนังสือพิมพ์ สปอร์ตพูล ประจำวันที่ 16/07/63