หนังสือพิมพ์ สปอร์ตพูล ประจำวันที่ 15/06/63

หนังสือพิมพ์ สปอร์ตพูล ประจำวันที่ 15/06/63