หนังสือพิมพ์ สปอร์ตพูล ประจำวันที่ 14/06/63

หนังสือพิมพ์ สปอร์ตพูล ประจำวันที่ 14/06/63