หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 28/05/63

หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 28/05/63