หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 28/04/63

หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 28/04/63