หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 26/06/63

หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 26/06/63