หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 23/05/63

หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 23/05/63