หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 23/04/63

หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 23/04/63