หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 20/06/63

หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 20/06/63