หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 19/06/63

หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 19/06/63