หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 19/05/63

หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 19/05/63