หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 19/04/63

หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 19/04/63