หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 17/06/63

หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 17/06/63