หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 17/05/63

หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 17/05/63