หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 16/05/63

หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 16/05/63