หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 16/04/63

หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 16/04/63