หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 13/07/63

หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 13/07/63