หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 13/06/63

หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 13/06/63