หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 13/04/63

หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 13/04/63