หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 1/06/63

หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 1/06/63