หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 02/04/63

หนังสือพิมพ์ ตลาดลูกหนัง ประจำวันที่ 02/04/63