วิธีเล่นไก่ชน

วิธีเล่นไก่ชน VEGUS69

1. เมื่อท่านสมาชิกเข้าเว็บได้เรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวกในการใช้งานควรเปลี่ยนภาษาที่สมาชิกถนัดที่มุมบนขวามือตามรูป

การเปลี่ยนภาษา

2. เมื่อท่านสมาชิกได้เปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้ว ให้กดเลือก “คาสิโน”  ตามรูป

หน้าเข้า-คาสิโน

3. ระบบจะแสดงผลหน้าคาสิโนให้สมาชิกเลือกเล่น เช่น “COCK FIGHT”

หน้าเข้าไปไก่ชน

4. เมื่อสมาชิกเข้าใน “COCK FIGHT” เรียบร้อยแล้วจะขึ้นหน้าฝากเงินเข้าคาสิโน

ฝากเงินเข้าไก่ชน

เมื่อใส่จำนวนเงินเรียบร้อยแล้วให้กด “ฝาก”
และกด PLAY NOW ดังรูป

เข้าไปเล่นไก่ชน

5. เมื่อเข้ามาหน้าแรกของการแทงไก่

หน้าต่างแทงไก่

5.1 การเลือกคู่แข่ง ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนคู่แข่งได้ในหมายเลข 1
5.2 การแทง โดยมีสี น้ำเงิน แดง ตามที่เราจะแทง แล้วก็มีเสมอ ตรงกลางอีกด้วย
5.3 เป็นช่องใส่จำนวนเงิน ที่หมายเลข 3

6. กดแทง

หน้ากดแทง